מכינת ירוחם, הינה מכינה ייחודית בנוף המכינות השנתיות והחצי שנתיות. המכינה מורכבת מפסיפס ישראלי מגוון מכלל הקהלים והיישובים בארץ. המכינה מבקשת ליצור רצף חינוכי וזהותי עבור חניכה ובוגריה. בכוונה תחילה פונה לקהל גברי בלבד ויחד עימם מבקשת לכונן שפה ייחודית, ערכית, מורכבת ועמוקה. תכני המכינה נוגעים במגוון תחומים, לימוד לשם תאוות ידע וסקרנות, סדנאות והכשרות בתחומי השונים, דינמיקה קבוצתית, קיימות אומנות מוזיקה ומעורבות קהילתית בירוחם ובנגב.

בניית אחריות אישית קבוצתית וקהילתית.
פיתוח אישי ומנהיגותי.
לימוד התרבות היהודית והכרת החברה הישראלית על גווניה השונים.
הכרות וקשר עם הארץ ונופיה .
או לאומי הכנה לשרות משמעותי צבאי.
קשירת קשר התיישבותי עם הנגב בכלל ובירוחם בפרט.